فرم ارسال اطلاعات پرداخت

در صورتیکه روش پرداخت کارت به کارت را انتخاب کرده اید،

لطفا پرداخت خود را به کارت ۱۱۱۱-۲۲۲۲-۳۳۳۳-۴۴۴ به نام مهرداد موسوی، بانک تجارت انجام داده و اطلاعات پرداخت خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید، تا خرید تایید و کدهای تخفیف برای شما ارسال گردند.

در صورت هر گونه سوالی در مورد نحوه خرید یا حساب کاربری خود یا هر موضوع دیگری می توانید با شماره تلفن 02122221166 و یا آدرس ایمیل info@ninigasht.com تماس حاصل نمایید.

اطلاعات پرداخت